"Educatie doet er toe..."


Gezellig onderwijs

Hoe leuk is het eigenlijk op school? Die vraag wordt eigen nauwelijks gesteld. En dat terwijl het juist zo belangrijk is om te weten hoe het gesteld is met ons onderwijs.

Educatiekrokodil trekt de stoute schoenen aan en gaat op onderzoek uit.

Hoe leuk vind jij het op school?

Op de plek waar de beide denkbeeldige lijnen elkaar snijden, zet u een kruisje. Dit geeft het rekenvaardigheidsniveau van de leerling weer op het moment van afname. Na een volgende toets tekent u bij het betreffende afnamemoment de nieuwe vaardigheidsscore in en verbindt de beide kruisjes door een lijn. Deze lijn geeft aan hoe de leerling zich in een bepaalde periode heeft ontwikkeld. Hoe steiler, des te groter de vooruitgang. Als deze lijn nauwelijks stijgt, is er sprake van een relatieve stilstand. Doordat op de leerlingrapporten de gegevens van de landelijke vergelijkingsgroep zijn vermeld, krijgt u een beeld van de vorderingen van de leerling in vergelijking met die van de vergelijkingsgroepen. Op basis van de leerlingrapporten kunt u dus de voortgang van individuele leerlingen beoordelen.
We nemen het leerlingrapport van Mila als voorbeeld. Dit leerlingrapport (zie figuur 4) laat zien hoe de rekenvaardigheid van Mila zich ontwikkeld heeft in groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8.
Figuur 4 Voorbeeld van een leerlingrapport